🔥BREAKING !!🔥 : ด่วน ! สื่อรัสเซียรายงานว่าควบคุมเมือง Mariupol ได้ 90-95% แล้ว ไล่ต้อนกองทัพ Azov ซึ่งรัสเซียเรียกว่าเป็น Neo-Nazi ไปแทบหมดพื้นที่แล้ว ถือว่าใกล้เสร็จสิ้นอีกเป้าหมายหลักที่จะทำให้รัสเซียเชื่อมฐานทัพในทางตะวันออกและทางตอนใต้ของยูเครนได้ !

error: Original Content By World Maker