🔥BREAKING !!🔥 : รัสเซียสั่งยุติการใช้ SOFTWARE ต่างประเทศในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศทั้งหมดภายในปี 2025 ! เตรียมนำระบบของตัวเองมาใช้ภายในประเทศ ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ มาดูกันว่าจะมีอัปเดตอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกบ้าง ?

error: Original Content By World Maker