🔥BREAKING !!🔥 : ด่วน ! ยักษ์ใหญ่เดินหมากอีก !!! จับตามองภาคการเงินโลกเอาไว้ให้ดี ! เพราะล่าสุดจีนประกาศเตรียมยกเครื่อง WeChat Pay ของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Tencent ให้เข้าเป็นบริษัท Holding ทางการเงิน ! ยุทธศาสตร์นี้ World Maker มองว่าจะมีการจัดตั้งระบบการเงินเชื่อมกับดิจิทัลหยวนเชื่อมต่อกับหลายประเทศในอนาคตอันใกล้ !! Alipay ของ Alibaba มีแนวโน้มสูงที่จะร่วมวงด้วย !

error: Original Content By World Maker