🔥BREAKING !!🔥 : ด่วน ! จับตาเงินเฟ้อโลก !! ล่าสุดเงินเฟ้อในภาคต้นน้ำของสหรัฐฯ ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ได้พุ่งขึ้นแตะระดับ 10% เรียบร้อยแล้ว !! หรือกล่าวง่าย ๆ คือตอนนี้ต้นทุนการผลิตสินค้าในสหรัฐฯ สูงขึ้นอย่างน้อย 10% แล้ว !! และหากต้นทุนเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคทั้งหมด แปลว่าเราอาจได้เห็นตัวเลข CPI พุ่งถึง 10% ตามมาหลังจากนี้ได้ !!

ล่าสุดสหรัฐฯ ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในกลุ่มผู้ผลิต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ พุ่งสูงขึ้นถึง 10% เป็นที่เ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker