🔥BREAKING !!🔥 : ด่วน ! จับตาตลาดนิกเกิลโลกกันต่อ !! ล่าสุดมีรายงานว่า Xiang Guangda เศรษฐีชาวจีนเจ้าของเหมืองนิกเกิลที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเจรจาขอเงินกู้จาก Broker ต่าง ๆ เพื่อถือครอง Short Position ต่อไป ซึ่งถ้าสามารถบรรลุ Deal นี้ได้ตลาดนิกเกิลใน LME Exchange ซึ่งเป็นตลาดโลหะมีค่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็จะเริ่มกลับมาเปิดซื้อขายอีกครั้ง !!

error: Original Content By World Maker