🔥BREAKING !!🔥 : ด่วน ! จับตาการเงินโลกให้ดี !! เพราะล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ Bond Yield ของพันธบัตร 5 ปีสหรัฐฯ ได้ดีดทะลุ 2% ไปเรียบร้อยแล้ว !! ขณะที่ผลตอบแทนของพันธบัตร 2 ปีดีดขึ้นมาใกล้ 1.8% ซึ่งหากเทียบกับ Yield ของพันธบัตร 10 ปีที่ราว 2% ตอนนี้ ถือว่าใกล้จะเกิด Inverted Yield Curve เต็มทีแล้ว !! ซึ่งสัญญาณนี้ถือเป็นจุดบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างมีนัยสำคัญมาก !!

ในขณะที่ข่าวเรื่องการเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครนมีความคืบหน้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ ! นักลงทุนไม่ค […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker