🔥BREAKING !!🔥 : ด่วน !! ผลออกมาแล้ว !! การเจรจาระดับสูงระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ยังคงคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น !!! โดยรัฐมนตรีของรัสเซียกล่าวว่าการเจรจาในเบลารุสจะยังคงเป็นแนวทางหลักต่อไป !! ส่วนทางยูเครนกล่าวว่าได้ยื่นข้อเสนอ 3 อย่างไปให้กับรัสเซีย แต่ยังตกลงกันไม่ได้

ไม่รู้จะถือเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายกันแน่ ! แต่โดยรวมแล้วถือว่าผลการเจรจาระดับสูงครั้งแรกนั้นออกมาครึ่ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker