🔥BREAKING !!🔥 : ด่วน ! ไม่ไว้หน้าตะวันตก ! ล่าสุดจีนเดินหมากกร้าวอย่างต่อเนื่อง !!! โดยประกาศว่ากำลังพิจารณาถึงการเข้าช้อนซื้อหุ้นพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ของรัสเซีย !! โดยเฉพาะบริษัทก๊าซยักษ์ใหญ่อย่าง Gazprom นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่า “อาจมีการประสานงานกัน” ระหว่างบริษัทพลังงานรายใหญ่ของจีน-รัสเซีย ! หรือนี่คือภาพฉายเบื้องต้นของ The Great Reset ?

error: Original Content By World Maker