🔥BREAKING !!🔥 : ด่วนที่สุด ! การเจรจารอบ 3 เสร็จสิ้นแล้ว !! ล่าสุดทางยูเครนประกาศว่าผลลัพธ์ “ออกมาในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง” โดยเฉพาะในบริบาทของการขนส่งของ และการทางเส้นทางอพยพเพื่อมนุษยธรรม แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุสันติภาพสูงสุดและหยุดยิงกันไม่ได้อยู่ดี !!! เตรียมเจรจารอบ 4 ต่อเร็ว ๆ นี้

ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ สื่อรัสเซีย-ยูเครนรายงานตรงกันว่าการเจรจารอบที่ 3 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว !! โดยทาง […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker