🔥BREAKING !!🔥 : ด่วน ! ผู้นำอังกฤษประกาศกร้าว !! สงครามยูเครนไม่ใช่สงครามของนาโต้ และมันจะไม่กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน !! ขณะเดียวกันเขาก็กล่าวว่าชาติตะวันตกจะต้องให้ความช่วยเหลือยูเครนและกดดันรัสเซียให้มากกว่านี้ !!! แต่ก็ย้ำอีกว่าชาติตะวันตกจะไม่มีความเป็นศัตรูต่อรัสเซีย !!

“นี่ไม่ใช่ความขัดแย้งของนาโต้ และมันจะไม่กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่มีพันธมิตรใด(ของนาโต้)ที่ส่งกองทัพ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker