🔥BREAKING !!🔥 : ด่วน ! ล่าสุดประธาน FED สาขา Chicago ได้ออกมาให้เบาะแสใหม่ว่าดอกเบี้ยของ FED น่าจะอยู่ที่ 1.75-2% ภายในสิ้นปีนี้ !! แต่ถือเป็นข่าวดี เพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากคาดการณ์ล่าสุดของตลาดที่ว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ยทุกครั้งในการประชุมหลังจากนี้ และเขายังกล่าวอีกว่า FED อาจกลับมายืดหยุ่นได้ หากเศรษฐกิจมีความเปราะบาง !

error: Original Content By World Maker