🔥BREAKING !!🔥 : ด่วน ! จับตาราคาอาหารโลก ! ล่าสุดราคาข้าวสาลีโลกได้พุ่งทะลุระดับ All Time High ในช่วงวิกฤตการเงินโลกแล้ว โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากสงครามในยูเครนและเงินเฟ้อ !! ขณะที่ผู้คนเริ่มกลัวการขาดแคลนอาหารกันมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าราคาอาหารโลกจะพุ่งทำ All Time High ใหม่ตามมาหลังจากนี้ !!

ถือเป็นภาวะที่เปรีัยบเสมือนสงครามอย่างแท้จริง ในช่วงเวลาที่โลกเผชิญวิกฤตโรคระบาด วิกฤตเศรษฐกิจ และวิ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker