🔥QUESTION ?🔥 : ถ้ายุโรปคว่ำบาตรทางการเงินและพลังงานของรัสเซียตอนนี้ ก็เปรียบเสมือนทุบหมอข้าวตัวเอง เพราะรัสเซีย Supply ก๊าซให้ยุโรปถึงประมาณ 40% ของก๊าซทั้งหมดในยุโรป คำถามคือถ้ายุโรปทำสงครามกับรัสเซีย แล้วจะไปซื้อก๊าซจากใคร ? แล้วค่าเงินตอนนี้เคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง ? ใครได้ประโยชน์มากที่สุดจากเรื่องนี้ ?

error: Original Content By World Maker