🔥BREAKING !!🔥 : ด่วน ! สัญญาณบวกใหม่มาแล้ว !! ล่าสุดปูตินออกมาย้ำถึงเงื่อนไขสำคัญของรัสเซียในการบรรลุข้อตกลง ! ซึ่งมีประเด็นที่ขัดแย้ง คาบเกี่ยวกับยูเครนอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของไครเมีย ! แต่ปูตินย้ำว่าการบรรลุข้อตกลงนั้นเป็นไปได้ !!!

⚠️ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกล่าสุดของตลาดเลยทีเดียว ! หลังจากปูตินได้ออกมากล่าวว่าการบรรลุข้อตกลงนั้นเป็นไ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker