🔥BREAKING !!🔥 : ด่วน ! สื่อรัสเซีย-ยูเครนยืนยันแล้ว ! การเจรจาจะเริ่มภายในไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ แม้สื่อยูเครนกล่าวว่า “อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้” แต่ก็ยังถือเป็นข่าวดีมาก ๆ ขณะที่ Zelensky กล่าวว่าเขาตั้งความหวังในการเจรจาครั้งนี้ไว้ค่อนข้างต่ำ แต่ก็จะลองดู

📌ล่าสุดทั้งสื่อฝั่งรัสเซียและยูเครนได้ทำการยืนยันแล้ว ! การเจรจาจะเริ่มภายในไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ ! […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker