🔥BREAKING !!🔥 : จับตาการเงินโลก ! ล่าสุดหัวหน้า IMF กล่าวว่าสกุลเงินดิจิทัลของแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันในบางส่วน และจะลดต้นทุนได้ถูกกว่า Crypto ของเอกชนแน่ ๆ !! ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าตอนนี้นวัตกรรมทางการเงินของโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ !

error: Original Content By World Maker