🔥BREAKING !!🔥 : จับตาท่องเที่ยวไทย ! ล่าสุดประเทศไทยกำลังจะเจรจาเพื่อสร้าง Travel Bubble กับจีนและมาเลเซียภายในเดือนนี้ ซึ่งหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะถือเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยเลยทีเดียว !

📌 ดูเหมือนเศรษฐกิจไทยจะเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกเกิดขึ้นบ้างแล้ว ! หลังจากล่าสุดมีรายงานออกมาว่ารัฐบาลไทย […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker