BREAKING !! : ด่วน ! ปูตินอุ้ม Crypto ?? ล่าสุดประธานาธิบดีแห่งรัสเซียได้กล่าวว่ารัสเซียนั้นมีข้อได้เปรียบในการขุด Crypto ! และธนาคารกลาง/กระทรวงการคลัง ควรเร่งเจรจาเรื่องนี้กันให้ชัดเจน Bitcoin ดีดทันทีกว่า 3% ทะลุ 38,000 ดอลลาร์

error: Original Content By World Maker