BREAKING !! : จับตาการเงินโลก ! ล่าสุด Goldman Sachs กล่าวว่า FED อาจจะต้องทำการกระชับนโยบายในการประชุมทุก ๆ ครั้งนับตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป !! ซึ่งอาจหมายถึง 7 ครั้ง !? และถือเป็นคาดการณ์ที่แสดงถึงแนวทางเชิงรุกมากขึ้นอีก

นักลงทุนยังพลาดสายไม่ตาไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวสำหรับความเคลื่อนไหวในตลาดการเงินโลกตอนนี้ ! เพราะมันอ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker