BREAKING !! : ความเชื่อมั่นร่วง ! ล่าสุดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ร่วงลงเกือบต่ำสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่ราคาแฮมเนื้อหมูพุ่งขึ้นถึง 54% ภายในวันเดียว !! นอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ซึ่ง CEO ของ JPMorgan กล่าวว่า “อาจ” มีการขึ้นดอกเบี้ยถึง 6-7 ครั้งในปีนี้ !

ล่าสุดดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ได้ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ท่ามกลางความกังวลทั้งหลายท […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker