BREAKING !! : ดอกเบี้ยบ้านเริ่มดีดตัว ! จับตาอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจจริงตลอดปีนี้เอาไว้ให้ดี !! เพราะต่อให้ FED จะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยมาตรฐาน แต่ตอนนี้ Bond Yield และ Mortgage Rates เริ่มปรับตัวสูงขึ้นโดยไม่รอความเคลื่อนไหวของ FED

error: Original Content By World Maker