BREAKING !! : ด่วน ! สหรัฐฯ ประกาศ CPI ออกมาแล้ว ! อยู่ที่ 7% ตามคาดการณ์ และแทบไม่ส่งผลอะไรต่อตลาดเลย ขณะที่ Bond Yield ร่วงมาใกล้ 1.7% ขณะที่ Bond Yield ร่วงมาใกล้ 1.7%

error: Original Content By World Maker