BREAKING !! : ด่วน ! พร้อมคุมเงินเฟ้อ ! ล่าสุด Jerome Powell ประธานของ FED ได้ออกมายืนยันแล้วว่า FED พร้อมขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นหากจำเป็น ! แม้ว่าจะไม่อยากทำเช่นนั้น ? และนักลงทุนไม่ต้องกังวลเพราะ FED จะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ !

error: Original Content By World Maker