BREAKING !! : จับตาเงินเฟ้อโลก ! กราฟที่คุณเห็นอยู่กำลังแสดงถึงอัตราเงินเฟ้อในประเทศ G7 (กลุ่มประเทศร่ำรวยอันดับต้น ๆ ของโลก) ซึ่งจะเห็นได้ว่าเงินเฟ้อส่วนใหญ่ยังอยู่ต่ำกว่า 5% แต่สิ่งที่พุ่งแรงจนฉุดไม่อยู่ตอนนี้คือเงินเฟ้อในสินค้าประเภทพลังงาน ซึ่งเกือบทุกประเทศเกิน 20% ไปแล้ว

ถือว่าพลาดสายตาไม่ได้ทีเดียวสำหรับปีนี้ ! ว่าราคาสินค้าทางด้านพลังงานจะลดลงมาสู่จุดสมดุล หรือราคาสิน […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker