ECONOMY : จับตาเศรษฐกิจโลกปี 2022 ! ล่าสุด FED ประกาศพร้อมขึ้นดอกเบี้ยภายใน 3 เดือน ! ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีที่ทำ QE Tapering เสร็จสิ้น ขณะเดียวกันก็ประกาศว่าอาจทำ Quantitative Tightening หรือ QT ด้วย !

สำหรับข่าวเด่นที่น่าสนใจในวันนี้ และจะมีผลต่อตลาดไปตลอดช่วงปี 2022 เห็นจะมีอยู่ 3 ประเด็นสำคัญด้วยกั […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker