STOCKS INSIGHT : หุ้น Big Tech สหรัฐฯ โตกว่า 89 ล้านล้านบาท ! หลังจากเผยผลกำไรแข็งแกร่งตลอดปี 2021 และโควิดเป็นตัวเร่งภาวะ Digital Disruption แนวโน้มและความเสี่ยงในปี 2022 จะเป็นอย่างไรบ้าง ?

error: Original Content By World Maker