BREAKING !! : ทะลุ 1800 $/Oz อีกครั้ง ! ล่าสุดราคาทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 60 $/Oz จากระดับ 1750 $/Oz มาสู่ 1810 $/Oz อีกครั้ง !! หลังจากความกังวลเงินเฟ้อสูงขึ้นและธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไป

error: Original Content By World Maker