BREAKING !! : จับตาเงินเฟ้อ ! ล่าสุด Lawrence Summers อดีตรัฐมนตรีคลังของสหรัฐฯ ได้ออกคำเตือนครั้งใหม่ว่าผู้กำหนดนโยบายของประเทศ อาจตั้งเป้าหมายเงินเฟ้ออยู่ที่ 4% แทน ซึ่งคิดเป็น 2 เท่าของเป้าหมายเดิมของ FED !

error: Original Content By World Maker