BREAKING !! : ด่วน ! Omicron อาจส่งผลกระทบรุนแรงได้ ? ล่าสุดองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าไวรัสสายพันธุ์ Omicron มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลกระทบรุนแรง และเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ เริ่มต้นการทดสอบอย่างจริงจัง เพราะไวรัสอาจกลายพันธุ์ต่อได้อีก

error: Original Content By World Maker