BREAKING !! : ขายหุ้นเตรียมชำระหนี้ ! ล่าสุด Hui Ka Yan ประธานของ Evergrande ได้ทำการขายหุ้นของตัวเองเป็นมูลค่า 344 ล้านดอลลาร์เพื่อนำเงินสดมาสำรองเตรียมชำระหนี้พันธบัตร

error: Original Content By World Maker