ECONOMY INSIGHT : แนวโน้มเงินเฟ้อยังทวีความรุนแรง ! หลังจากล่าสุดสหรัฐฯ ประกาศตัวเลข CPI ออกมาสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1990 ขณะที่อังกฤษคาดการณ์เงินเฟ้อในภาคอาหารเหนือ 5% และต้นทุนผู้ผลิตของจีนก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก

ตอนนี้สถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมอีกในระยะสั้นนี้ โดยล่าสุด […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker