BREAKING !! : ก้าวไปอีกขั้น ! ล่าสุดธนาคารกลางของจีนกล่าวว่าผู้ใช้งานดิจิทัลหยวนเพิ่มขึ้นเป็น 140 ล้านคนหรือประมาณ 10% ของประชากรทั้งประเทศแล้ว !

error: Original Content By World Maker