ECONOMY : วิกฤต Supply Chain ! ตอนนี้ภาวะหยุดชะงักทางด้าน Supply Chain ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกไปถึงระดับที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตการเงินโลกเป็นอย่างน้อย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การฟื้นตัวอยู่ในภาวะตกต่ำ

error: Original Content By World Maker