ECONOMY : ปฏิรูปอาหาร ! ล่าสุดจีนเริ่มเข้าสู่กระบวนการปราบปรามการสั่งซื้ออาหารที่เกินความจำเป็นเพื่อควบคุมราคาอาหารให้มีเสถียรภาพมากขึ้น พร้อมสั่งพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้ได้อาหารที่มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น

หลังจากประเทศจีนมีการยกระดับกฏระเบียบทางด้านการเงินและเทคโนโลยีมาตลอดปี 2021 นี้ ล่าสุดมีความเคลื่อน […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker