BREAKING !! : ขึ้นดอกเบี้ยเดือน ก.ค. !? ล่าสุด Goldman Sachs ออกมาเปิดเผยถึงมุมมองที่ว่า FED อาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม 2022 เนื่องจากเงินเฟ้อคงอยู่นานกว่าที่คาดการณ์เอาไว้

error: Original Content By World Maker