BREAKING !! : การเติบโตตกต่ำ ! ล่าสุด GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ขยายตัวเพียง 2% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลงอย่างมาก

ล่าสุดมีรายงานว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ได้ชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้จนไปสู […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker