ECONOMY : 1 ในบททดสอบที่ยากที่สุดของ Xi Jinping ! ‘ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน’ สิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลจีนจะต้องผ่านอุปสรรคทางด้านภาษีอีกหลายอย่าง

error: Original Content By World Maker