BREAKING !! : สวนกระแส ! นักวิเคราะห์ของ HSBC ปรับเพิ่มมุมมองต่อหุ้นจีนเป็น Overweight ซึ่งสวนทางกับนักลงทุนหลายคนที่กำลังมองเห็นตลาดหมีและเดิมพันว่าการเติบโตเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงมากกว่าที่คิดไว้

error: Original Content By World Maker