BREAKING !! : เพิ่มขึ้น 2 หลัก ! ล่าสุดราคาสินค้าส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข 2 หลักซึ่งส่งผลให้มีความกังวลทางด้านเงินเฟ้อทั่วโลกมากขึ้น

ล่าสุดมีรายงานว่าความต้องการสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ได้ส่งผลให้ตอนนี้มียอดคำสั […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker