BREAKING !! : เอาคืนบ้าง ! ล่าสุดรัสเซียเดินหมากเกมรุก โดยกล่าวว่ายุโรปจะไม่ได้รับก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากรัสเซีย หากไม่มีข้อตกลงในการอนุมัติใช้งานท่อส่ง Nord Stream 2 ให้แก่รัสเซีย !

ล่าสุดนี้รัสเซียได้เลือกเดินหมากสำคัญในเกมเชิงรุก โดยกล่าวว่าสหภาพยุโรปจะไม่ได้รับการส่งมอบก๊าซธรรมช […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker