BREAKING !! : ยังไม่ผ่อนคลายทุนสำรอง !? ล่าสุด Goldman Sachs กล่าวว่าธนาคารกลางของจีนไม่น่าจะลดอัตราส่วนความต้องการทุนสำรองหรือ RRR ภายในปีนี้ ขณะเดียวกันก็มองว่าอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นกำลังแพร่กระจายไปทั่วเศรษฐกิจ !

error: Original Content By World Maker