BREAKING !! : จับตาอุตสาหกรรมพลังงาน ! ล่าสุด EIA กล่าวว่าผู้บริโภคในสหรัฐฯ จะต้องเตรียมตัวที่จะจ่ายค่าพลังงานแพงขึ้นมากที่สุดถึง 54% ในฤดูหนาวนี้ ขณะที่บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อย่าง BP เริ่มลงทุนในโรงถลุงเหล็กพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของโลก !

error: Original Content By World Maker