BREAKING !! : เราควรเชื่อใครดี !? ล่าสุด Bank of America กล่าวว่า FED อาจไม่ช่วยอุ้มตลาดหุ้นเหมือนในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะที่ Morgan Stanley ก็เผยถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของตลาดหุ้น ซึ่งตรงข้ามกับมุมมองของ Goldman Sachs และ JPMorgan อย่างสิ้นเชิง

error: Original Content By World Maker