BREAKING !! : ภาวะ Stagflation อาจทำให้ FED เลื่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป !? นั่นคือความเห็นของ Nouriel Roubini ซึ่งเป็น 1 ในผู้คาดการณ์ถึงการล่มสลายของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงวิกฤตการเงินโลก

error: Original Content By World Maker