BREAKING !! : ภาวะ Stagflation อาจทำให้ FED เลื่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป !? นั่นคือความเห็นของ Nouriel Roubini ซึ่งเป็น 1 ในผู้คาดการณ์ถึงการล่มสลายของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงวิกฤตการเงินโลก

ล่าสุดมีความคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ FED จาก Nouriel Roubini ซึ่งเป็น 1 ในนักวิเค […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker