BREAKING !! : เตรียมยกระดับ ! ล่าสุดทำเนียบขาวกำลังพูดคุยกันถึงประเด็นในการเข้าควบคุมตลาด Cryptocurrency ทั้งหมด ทั้งในแง่ของการเงิน ความปลอดภัย และความมั่นคงของชาติ ขณะที่ ก.ล.ต. เตรียมยกระดับกฏระเบียบทางการเงินในวงกว้าง

ล่าสุดมีรายงานออกมาว่าฝ่ายบริหารของ Joe Biden กำลังเจรจากันเกี่ยวกับการออกกฏหมายควบคุม Cryptocurrenc […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker