BREAKING !! : เตรียมยกระดับ ! ล่าสุดทำเนียบขาวกำลังพูดคุยกันถึงประเด็นในการเข้าควบคุมตลาด Cryptocurrency ทั้งหมด ทั้งในแง่ของการเงิน ความปลอดภัย และความมั่นคงของชาติ ขณะที่ ก.ล.ต. เตรียมยกระดับกฏระเบียบทางการเงินในวงกว้าง

error: Original Content By World Maker