BREAKING !! : ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ! ล่าสุด IMF หั่น GDP โลกลงเหลือต่ำกว่า 6% ขณะที่ผู้นำของสถาบันกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงในวงกว้างมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการ !

error: Original Content By World Maker