BREAKING !! : จับตา Rare Earth ! ล่าสุดสหภาพยุโรปทุ่มเงิน 6.7 หมื่นล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพา Supply แร่หายากจากจีน ซึ่งแน่นอนว่าอุตสาหกรรม Rare Earth จะเป็น 1 ในสมรภูมิสำคัญสำหรับการครองอำนาจใน New Economy

error: Original Content By World Maker