BREAKING !! : Powell ร่วมเรียกร้อง ! ล่าสุดได้กล่าวว่า FED ไม่สามารถป้องกันวิกฤตที่ร้ายแรงจากการผิดชำระหนี้ของสหรัฐฯ ได้หากสภาคองเกรสไม่ขยายเพดานหนี้ ดังนั้นวุฒิสภาควรอนุมัติมาตรการนี้โดยเร็ว

ล่าสุดแม้แต้ Jerome Powell เองก็ได้ออกมายืนยันว่า FED ไม่มีความสามารถมากพอที่จะป้องกันการผิดชำระหนี้ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker