BREAKING !! : Powell ร่วมเรียกร้อง ! ล่าสุดได้กล่าวว่า FED ไม่สามารถป้องกันวิกฤตที่ร้ายแรงจากการผิดชำระหนี้ของสหรัฐฯ ได้หากสภาคองเกรสไม่ขยายเพดานหนี้ ดังนั้นวุฒิสภาควรอนุมัติมาตรการนี้โดยเร็ว

error: Original Content By World Maker