BREAKING !! : ราคาก๊าชจะพุ่งอีกมาก !? ล่าสุด Citigroup ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาก๊าชธรรมชาติจากเดิมกว่า 2 เท่า แม้ว่าราคาจะพุ่งมาแล้วประมาณ 300% ในปีนี้ และหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ราคาอาจพุ่งได้อีกประมาณ 4 เท่าหรือ 400% เลยทีเดียว

ล่าสุดดูเหมือนจะเป็นที่น่าจับตามองมากขึ้นสำหรับตลาดก๊าชธรรมชาติทั่วโลก ! เนื่องจาก Citigroup Inc. ได […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker