BREAKING !! : ราคาก๊าชจะพุ่งอีกมาก !? ล่าสุด Citigroup ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาก๊าชธรรมชาติจากเดิมกว่า 2 เท่า แม้ว่าราคาจะพุ่งมาแล้วประมาณ 300% ในปีนี้ และหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ราคาอาจพุ่งได้อีกประมาณ 4 เท่าหรือ 400% เลยทีเดียว

error: Original Content By World Maker