BREAKING !! : วิกฤตชิปยังคงแย่ลง ! ล่าสุดระยะเวลารอคอยสินค้าหรือ Lead Times เพิ่มขึ้นอีก 6 วันทำสถิติ All Time High ใหม่จาก 20 สัปดาห์เป็น 21 สัปดาห์แล้ว

error: Original Content By World Maker